Referenties
"Ons bedrijfsresultaat is verbeterd"

De Bruin en Iso Noord

Wietse heeft bij ons bedrijf verschillende zaken aangepakt, met zijn positieve en menselijke benadering heeft hij veel betekend voor mens en organisatie.

In eerste instantie heeft hij door middel van het voeren interviews met ons als directie en onze medewerkers de situatie binnen De Bruin/Iso Noord in kaart gebracht:

  • Wat gaat al goed?
  • Wat kan beter?

De uitkomsten zijn besproken met ons en uiteindelijk ook open, transparant en op een beeldende manier gepresenteerd aan onze medewerkers. Een mooi gezamenlijk startpunt, waarbij vooral het positieve werd benadrukt. Wij hebben handvaten, inzichten en adviezen gekregen waarmee wij verder kunnen:

  • Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.
  • Het proces is doorgelicht en aangepast daar waar nodig.
  • De sturing is verbeterd, waardoor wij meer inzicht hebben gekregen in onze bedrijfsvoering.

Tot slot heeft Wietse functiebeschrijvingen met bijbehorende functie-indeling gemaakt. In de vorm van een functioneringsgesprek zijn de gemaakte werkafspraken, competenties, werkbeleving en functie-indeling besproken met onze medewerkers. Door zijn persoonlijkheid en zijn open karakter heeft hij snel het vertrouwen gewonnen van ons en onze medewerkers.

Wij hebben de samenwerking met Wietse als zeer prettig ervaren en hopen ook in de toekomst gebruik te mogen maken van zijn diensten.

- Sije Visser, Henk de Bruin en Wiep de Bruin

Archiefbureau Ruerd de Vries

Wietse Reitsma heeft mijn archiefbedrijf doorgelicht.

Hij heeft mij adviezen gegeven omtrent efficiënter werken en we hebben plannen gemaakt voor opschaling.Ik heb er veel aan gehad. Wietse is deskundig, betrouwbaar en sympathiek. Ik werk (te) graag met hem samen.

Samenwerken met Wietse gun ik elk bedrijf.

- Ruerd de Vries

DRS Installatietechniek

Wietse heeft er voor gezorgd dat wij als bedrijf ISO gecertificeerd zijn, maar ook dat wij nu functiebeschrijvingen hebben, wij werken met een dashboard en er functionering- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd.

Wij hebben door de inzet van Wietse meer oog gekregen voor de werking van ons proces en de menselijke kant van dit verhaal. Door of mede door zijn inzet hebben wij het volgende bereikt?

  • Ons bedrijfsresultaat is verbeterd
  • Het ziekteverzuim is gedaald door een gerichte aanpak
  • Weten wij wat onze klanten van ons vinden
  • Weten wij wat onze medewerkers vinden
  • Werken wij gericht aan (kwaliteits)verbetering Plan, Do, Check en Act

De aanpak van Wietse onderscheid zich door zijn persoonlijke manier van aanpakken, waarbij zijn integriteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen eruit springen. Hierdoor weet hij mensen snel voor zich te winnen.

Wij bevelen Wietse als mens en op basis van zijn kwaliteiten van harte aan.

- Romke Hoeksma

United Care

Iedereen was onderdeel van het kwaliteitstraject

Kwaliteit gaat veel verder dan ISO13485 bij United Care

Specialist in zorghulpmiddelen United Care was voortvarend in het oppakken van de ISO13485-certificering, die volgend jaar verplicht wordt volgens de MDR-wetgeving. Zo voortvarend, dat Piek Advies en ondergetekende het bedrijf zelfs als pilot gebruikten voor de implementatie in het online-registratiesysteem ISO2Handle.

Groot hart

Via Pietsje Kinderman van Piek Advies kreeg ik de vraag om het kwaliteitsmanagementtraject van United Care te gaan begeleiden. Ik kende United Care niet. Mijn eerste indruk was positief: ik trof hier een open organisatie met zeer sociaal karakter en een groot hart voor de producten en gebruikers, zowel zorgvragers als zorgmedewerkers. Operationeel directeur van United Care Johan Mooibroek licht toe: “Bij de kennismaking op voordracht van Piek Advies was de eerste indruk van Wietse heel positief. Hij is zeer kundig, maar vooral ook heel pragmatisch. Wij willen geen signaleringen, wij willen oplossingen. Ons doel was dat werken volgens kwaliteitsstandaarden een vanzelfsprekendheid zou worden binnen ons bedrijf. Maar hoe geef je dat vorm?”

Waardevol

“De Europese MDR-wetgeving wordt in 2021 van kracht. Eén van de eisen die de MDR stelt,is inrichting van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit borgt dat je aan deze wetgeving voldoet. ISO13485 is het aan de MDR gelinkte kwaliteitsmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen. Het laatste wat wij echter willen is een vuistdik rapport dat de komende jaren ligt te verstoffen in een la. Wij zien dit uitdrukkelijk als een kans om de kwaliteit op alle fronten binnen ons bedrijf onder de loep te nemen en een impuls te geven. Als wij zo’n kostbaar en tijdrovend traject in gaan, maken wij er graag iets waardevols van. Maar dan heb je wel iemand nodig die met oprecht enthousiasme de kar trekt. Wietse Reitsma is die kundige en ervaren kwaliteitsspecialist die met aanstekelijke bevlogenheid voortvarend aanpakt”, zegt Johan.

Werkvloer

Met open vizier ging ik het gesprek aan met de medewerkers op de werkvloer. Daarmee krijg je de beste beeldvorming over verbeterpunten. Bovendien vraagt zo’n ingrijpend verandertraject veel van de organisatie en alle medewerkers. Je moet - kort samengevat - continu testen en toetsen of het ontwerp en de kwaliteit van een product kloppen voor het dagelijks gebruik. Daarnaast breng je de beheer- en traceerbaarheid van alle individuele producten in kaart gedurende de hele levensduur, tot en met verwerking en recycling van het afgedankte product. Hiervoor beschreef ik negentien processen en enkele tientallen procedures binnen United Care. Werken volgens kwaliteitsnormeringen, -procedures en -protocollen wordt een stuk gemakkelijker als medewerkers hiervoor intrinsiek gemotiveerd zijn.

Kwaliteitsbewustzijn

Wat de belangrijkste winst voor United Care misschien nog wel is, is groter kwaliteitsbewustzijn bij iedereen binnen het bedrijf. Dat maakt deze ISO-certificering tot een waardevol traject. Ik ben bijzonder trots op wat wij hier met elkaar hebben neergezet. Mede dankzij de enthousiaste inzet van de nieuwe kwaliteitsmanager Roelof Beeftink blijft er continu aandacht bestaan voor dit onderwerp. En dat is waar het om gaat. Johan Mooibroek: “Betere producten en diensten bieden, leidt uiteindelijk tot meer gemotiveerde medewerkers. Dat is onze stellige overtuiging en dat wist Wietse over te brengen op onze medewerkers. Hij daagde onze mensen uit om hun mening te geven en mee te denken in het proces. Wil je kwaliteit écht onderdeel laten zijn van het DNA van je bedrijf, dan kan ik Wietse Reitsma oprecht bij je aanbevelen.”

Contact