Referenties
"Ons bedrijfsresultaat is verbeterd"

De Bruin en Iso Noord

Wietse heeft bij ons bedrijf verschillende zaken aangepakt, met zijn positieve en menselijke benadering heeft hij veel betekend voor mens en organisatie.

In eerste instantie heeft hij door middel van het voeren interviews met ons als directie en onze medewerkers de situatie binnen De Bruin/Iso Noord in kaart gebracht:

  • Wat gaat al goed?
  • Wat kan beter?

De uitkomsten zijn besproken met ons en uiteindelijk ook open, transparant en op een beeldende manier gepresenteerd aan onze medewerkers. Een mooi gezamenlijk startpunt, waarbij vooral het positieve werd benadrukt. Wij hebben handvaten, inzichten en adviezen gekregen waarmee wij verder kunnen:

  • Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt.
  • Het proces is doorgelicht en aangepast daar waar nodig.
  • De sturing is verbeterd, waardoor wij meer inzicht hebben gekregen in onze bedrijfsvoering.

Tot slot heeft Wietse functiebeschrijvingen met bijbehorende functie-indeling gemaakt. In de vorm van een functioneringsgesprek zijn de gemaakte werkafspraken, competenties, werkbeleving en functie-indeling besproken met onze medewerkers. Door zijn persoonlijkheid en zijn open karakter heeft hij snel het vertrouwen gewonnen van ons en onze medewerkers.

Wij hebben de samenwerking met Wietse als zeer prettig ervaren en hopen ook in de toekomst gebruik te mogen maken van zijn diensten.

- Sije Visser, Henk de Bruin en Wiep de Bruin

Archiefbureau Ruerd de Vries

Wietse Reitsma heeft mijn archiefbedrijf doorgelicht.

Hij heeft mij adviezen gegeven omtrent efficiƫnter werken en we hebben plannen gemaakt voor opschaling.Ik heb er veel aan gehad. Wietse is deskundig, betrouwbaar en sympathiek. Ik werk (te) graag met hem samen.

Samenwerken met Wietse gun ik elk bedrijf.

- Ruerd de Vries

DRS Installatietechniek

Wietse heeft er voor gezorgd dat wij als bedrijf ISO gecertificeerd zijn, maar ook dat wij nu functiebeschrijvingen hebben, wij werken met een dashboard en er functionering- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd.

Wij hebben door de inzet van Wietse meer oog gekregen voor de werking van ons proces en de menselijke kant van dit verhaal. Door of mede door zijn inzet hebben wij het volgende bereikt?

  • Ons bedrijfsresultaat is verbeterd
  • Het ziekteverzuim is gedaald door een gerichte aanpak
  • Weten wij wat onze klanten van ons vinden
  • Weten wij wat onze medewerkers vinden
  • Werken wij gericht aan (kwaliteits)verbetering Plan, Do, Check en Act

De aanpak van Wietse onderscheid zich door zijn persoonlijke manier van aanpakken, waarbij zijn integriteit, enthousiasme en doorzettingsvermogen eruit springen. Hierdoor weet hij mensen snel voor zich te winnen.

Wij bevelen Wietse als mens en op basis van zijn kwaliteiten van harte aan.

- Romke Hoeksma

Contact