Over Wietse

Kwaliteiten onafhankelijk inzetten

Wietse Reitsma

Wie is Wietse Reitsma

Wietse Reitsma Organisatie Optimalisatie is ontstaan uit een samenloop van elkaar versterkende omstandigheden.

Een sterke innerlijke wens en drang om zelfstandig kennis en ervaring samen te brengen in een eigen concept. Een concept gefundeerd op de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en Act) en geïnspireerd door Lean, ISO, Prince 2 en Agile denken en werken. Door mijn persoonlijkheid en mijn aanpak waarbij mens en proces centraal staan weet ik gedreven door resultaatgerichtheid, enthousiasme en vertrouwen resultaat te bereiken voor mens en organisatie.

Ik heb ruime ervaring als leidinggevende en kwaliteitsadviseur in de profit en non-profit sector en weet het beste van deze twee werelden te combineren. Ik heb mijn toegevoegde waarde bewezen in beide werelden, de hoogste tijd om mij zelf los te maken en mijn kwaliteiten geheel onafhankelijk in te zetten en aan te bieden.

De naam Wietse Reitsma organisatie optimalisatie is met zorg gekozen en vertegenwoordigt mij als persoon, mijn intenties en kwaliteiten.